دسته بندی ديكشنری تلفظ ها در تبتی: واژه های تلفظ شده بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند (از rtsom sgrig به dag snang)

دسته بندی ها فهرست كامل دسته بندی ها