zoology واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به zoology در فوروو (از бетләр به anadi)

دسته بندی: zoology تصديق zoology تلفظ ها