zoology واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به zoology در فوروو (از кыйгаклаучы به агарчак)

دسته بندی: zoology تصديق zoology تلفظ ها