Scotland واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به Scotland در فوروو (از Renfrewshire به Buteshire)

دسته بندی: Scotland تصديق Scotland تلفظ ها

284 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Scotland". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا