Scotland واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به Scotland در فوروو (از tobermory به Scots Borders)

دسته بندی: Scotland تصديق Scotland تلفظ ها

273 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Scotland". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا