science واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به science در فوروو (از һелиобиология به Arethusa)

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها