provincia واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به provincia در فوروو

دسته بندی: provincia تصديق provincia تلفظ ها

27 كلمات برچسب زده شده با عنوان "provincia". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا