legend واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به legend در فوروو (از 伝え به philosopher's stone)

دسته بندی: legend تصديق legend تلفظ ها

43 كلمات برچسب زده شده با عنوان "legend". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا