دسته بندی: idiomatic expression

تصديق idiomatic expression تلفظ ها