greetings واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به greetings در فوروو (از shwmae به здоров)

دسته بندی: greetings تصديق greetings تلفظ ها