goat واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به goat در فوروو (از geit به capro)

دسته بندی: goat تصديق goat تلفظ ها

47 كلمات برچسب زده شده با عنوان "goat". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا