fruits واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به fruits در فوروو (از みかん, ミカン, 蜜柑 به acérola)

دسته بندی: fruits تصديق fruits تلفظ ها