fruits واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به fruits در فوروو (از חרוב به moules à la marinière)

دسته بندی: fruits تصديق fruits تلفظ ها