fruits واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به fruits در فوروو (از אשכולית به みかん, ミカン, 蜜柑)

دسته بندی: fruits تصديق fruits تلفظ ها