calendrier واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به calendrier در فوروو

دسته بندی: calendrier تصديق calendrier تلفظ ها

11 كلمات برچسب زده شده با عنوان "calendrier". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا