bread واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به bread در فوروو (از نان مدیترانه‌ای به sourdough)

دسته بندی: bread تصديق bread تلفظ ها