architecture واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به architecture در فوروو

دسته بندی: architecture تصديق architecture تلفظ ها

507 كلمات برچسب زده شده با عنوان "architecture". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا