anterior واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به anterior در فوروو

دسته بندی: anterior تصديق anterior تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "anterior". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا