animals واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به animals در فوروو (از sele به λαγουδάκι)

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها