animale واژه نامه تلفظ ها: واژه ها و تلفظ های مربوط به animale در فوروو (از antechino به porc mistreţ)

دسته بندی: animale تصديق animale تلفظ ها

39 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animale". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا