گوش دادن و آموختن

صفحۀ شنيدن و آموختن به طور خودكار از واژه های اتفاقی پر می شود. برای آغاز به استفاده از فوروو روی دكمه ی اجرا كه دركنار واژه ها قرار دارد كليك كنيد تا تلفظشان را بشنويد.. اگر می خواهيد شما هم در اين پروژه سهم داشته باشيد، همين حالا به طور رايگان عضو شويد.

این کلمات را دوست ندارم,
بهم 30 تا دیگه بده.