زازاکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به transitive verb

زبان: زازاکی [zza] بازگشت به زازاکی

دسته بندی: transitive verb تصديق transitive verb تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "transitive verb". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا