زازاکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به contracciones (از tol به tol)

زبان: زازاکی [zza] بازگشت به زازاکی

دسته بندی: contracciones تصديق contracciones تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "contracciones". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا