زازاکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: زازاکی [Zazaki] پيوستن به تلفظ های زازاکی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 13
  • واژه‌های تلفظ شده: 579
  • واژه‌های تلفظ نشده: 62