زازاکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: زازاکی [Zazaki] پيوستن به تلفظ های زازاکی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11
  • واژه های تلفظ شده: 582
  • واژه های تلفظ نشده: 61