زازاکی راهنمای تلفظ

[Zazaki]

پيوستن به تلفظ های زازاکی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14
  • واژه‌های تلفظ شده: 579
  • واژه‌های تلفظ نشده: 64
  • زازاکی عكس از Jan Sefti