كياتونی زاپوتك راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah] پيوستن به تلفظ های كياتونی زاپوتك

  • شمار متكلمان: 15.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10
  • واژه‌های تلفظ شده: 70
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48

كاربران كياتونی زاپوتك برتر

MtzNico: 58 تلفظ‌ها

bendxap: 8 تلفظ‌ها

vinnyd: 6 تلفظ‌ها

pablosorno: 4 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در كياتونی زاپوتك [zpf]

8 agua bebe cap countries country foods geografìa Länder Lazio maíz monosyllable mujer name: male names nation niño(a) nis nom nome di città noun nueve Number número partes del cuerpo pergi preposición Saludo seis siete Staaten surname Toponomastic tortilla verb

نمايش همه كياتونی زاپوتك دسته‌بندی‌ها