چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place (از 安平里 به 騰雲里)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: place تصديق place تلفظ ها