چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها