چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به name

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: name تصديق name تلفظ ها