چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به languages (از 海地克里奥尔语 به 芬兰语)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: languages تصديق languages تلفظ ها