چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به languages

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: languages تصديق languages تلفظ ها