چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به idiom (از 不客气 به 杞人忧天)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: idiom تصديق idiom تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی