چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: food تصديق food تلفظ ها