چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 舟山

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 舟山 تصديق 舟山 تلفظ ها