چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 神农本草经 药名

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 神农本草经 药名 تصديق 神农本草经 药名 تلفظ ها