چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 成语 (از 又弱一个 به 青山一发)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 成语 تصديق 成语 تلفظ ها