چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 成语 (از 不值一钱 به 做一日和尚撞一日钟)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 成语 تصديق 成语 تلفظ ها