چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 成语 (از 昙花一现 به 百鸟朝凤)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 成语 تصديق 成语 تلفظ ها