چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 成语 (از 一尘不到 به 一毫不苟)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 成语 تصديق 成语 تلفظ ها