چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 成语 (از 一葉障目不見泰山 به 秀色可餐)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 成语 تصديق 成语 تلفظ ها