چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 姓 (از 糜 به 官)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: تصديق 姓 تلفظ ها