چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 太极拳

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 太极拳 تصديق 太极拳 تلفظ ها