چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 北京话

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 北京话 تصديق 北京话 تلفظ ها