چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 京剧

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 京剧 تصديق 京剧 تلفظ ها