چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 中国 (از 元稹 به 曹邺)

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 中国 تصديق 中国 تلفظ ها