چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15.461
  • واژه‌های تلفظ شده: 63.360
  • واژه‌های تلفظ نشده: 22
  • چینی عكس از Jakub Hałun