چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [中文] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.737
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.943
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
چینی

عكس از beggs

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه هايی را كه می خواهيد بدانید چطور تلفظ کنید اضافه كنيد