چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [汉语] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.797
  • واژه‌های تلفظ شده: 61.346
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
چینی

عكس از beggs