چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [中文] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.470
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.282
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11
چینی

عكس از beggs