چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.244
  • واژه‌های تلفظ شده: 71.877
  • واژه‌های تلفظ نشده: 16
  • چینی عكس از Jakub Hałun