زبان: چینی [汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15.284
  • واژه‌های تلفظ شده: 62.670
  • واژه‌های تلفظ نشده: 21
  • چینی عكس از Jakub Hałun