چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [中文] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.081
  • واژه های تلفظ شده: 47.138
  • واژه های تلفظ نشده: 1
چینی

عكس از beggs

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید