چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [汉语] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.245
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.167
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
چینی

عكس از beggs

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید