چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20.440
  • واژه‌های تلفظ شده: 78.211
  • واژه‌های تلفظ نشده: 21
  • چینی عكس از Jakub Hałun