چینی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی [汉语] پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.337
  • واژه‌های تلفظ شده: 53.018
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
چینی

عكس از beggs

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید