زبان: چینی [汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15.043
  • واژه‌های تلفظ شده: 61.855
  • واژه‌های تلفظ نشده: 97
  • چینی