يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها