يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Bathroom items (از 凡士林 به 電鬚刨)

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: Bathroom items تصديق Bathroom items تلفظ ها