يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها