يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 民族 (از 布依族 به 纳西族)

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: 民族 تصديق 民族 تلفظ ها