زبان: يو كانتونيايی [粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 71.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.435
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.231
  • واژه‌های تلفظ نشده: 79.861