يو كانتونيايی راهنمای تلفظ

[粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 71.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.974
  • واژه‌های تلفظ شده: 24.660
  • واژه‌های تلفظ نشده: 188