زبان: ننتسی توندرا [Ненэцяʼ вада]

پيوستن به تلفظ های ننتسی توندرا

  • شمار متكلمان: 31.300
  • شمار متكلمان در فوروو: 2
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد