ییدیش واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به people

زبان: ییدیش [yi] بازگشت به ییدیش

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "people". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا