ییدیش واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به occupation

زبان: ییدیش [yi] بازگشت به ییدیش

دسته بندی: occupation تصديق occupation تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "occupation". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا