ییدیش واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به occupation

زبان: ییدیش [yi] بازگشت به ییدیش

دسته بندی: occupation تصديق occupation تلفظ ها