زبان:

ییدیش

[yi]

بازگشت به ییدیش

دسته بندی: occupation

تصديق occupation تلفظ ها