چینی وو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 菜肴

زبان: چینی وو [wuu] بازگشت به چینی وو

دسته بندی: 菜肴 تصديق 菜肴 تلفظ ها