چینی وو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 溫州話

زبان: چینی وو [wuu] بازگشت به چینی وو

دسته بندی: 溫州話 تصديق 溫州話 تلفظ ها