چینی وو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 溫州話

زبان: چینی وو [wuu] بازگشت به چینی وو

دسته بندی: 溫州話 تصديق 溫州話 تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی