زبان: چینی وو [wuu]

بازگشت به چینی وو

دسته بندی: 吴方言

تصديق 吴方言 تلفظ ها